UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

9 Ağustos 2014 Trafik Sınav Soruları

Soru: 1 Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
Soru: 2 Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I- Motorlu araç çeşididir. II- Römork ve yarı römork çeker. III- Yük taşımak için imal edilmiştir.
Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I- Motorlu araç çeşididir.

II- Römork ve yarı römork çeker.

III- Yük taşımak için imal edilmiştir.
Soru: 3 İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranış­lardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
Soru: 4 Trafik görevlisinin, hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan "trafiğin hızlanması" talimatını içerir?
Soru: 5 Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürü­cü ne yapmalıdır?
Soru: 6 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
Soru: 7 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 8 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 9 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 10 Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?
Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?
Soru: 11 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme­nin anlamı nedir?
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme­nin anlamı nedir?
Soru: 12 Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakiler­den hangisini yapması yasaktır?
Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakiler­den hangisini yapması yasaktır?
Soru: 13 Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobil­ler için azami hız saatte kaç kilometredir?
Soru: 14 Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor. Sürücünün davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir ?
Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç
Soru: 15 Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi­ni beklemelidir?
Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi­ni beklemelidir?
Soru: 16 Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?
Soru: 17 Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru: 18 I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri III- Görüş alanları dışında kalan yer­ler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları Duraklanan veya park edilen yerden çıkılır­ken sürücülerin yukarıdakilerden hangileri­ni yapmaları zorunludur?
Soru: 19 Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römork­larla "kısa mesafelerde işçi taşınmasında" aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
Soru: 20 I- Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır. II- Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 21 Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangi­sinin yapılması yasaktır?
Soru: 22 Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?
Soru: 23 Zorunlu mali sorumluluk sigortası hak­kında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 24 Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?
Soru: 25 C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden her­hangi birini almak isteyenlerde, kaç yaşını bitirme şartı aranır?
Soru: 26 Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?
Soru: 27 Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?