UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

9 Ağustos 2014 İlk Yardım Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?
Soru: 2 Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getir­mek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?
Soru: 3 Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?
Soru: 4 İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?
Soru: 5 Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile ya­pılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru: 6 • Konuşamıyor. • Nefes alamıyor. • Rengi morarıyor. • Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor. Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki du­rumların hangisinin olduğunu gösterir?
Soru: 7 Aşağıdaki organlardan hangisinin yara­lanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?
Soru: 8 Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
Soru: 9 Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edil­mezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
Soru: 10 Delici karın yaralanması olan bir kazazede­nin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?
Soru: 12 Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?
Soru: 13 Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?