UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

8 Şubat 2014 Trafik Sınav Soruları

Soru: 1 Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
Soru: 2 Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?
Soru: 3 Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?
Soru: 4 Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?
Soru: 5 I- Görülmelerinin engellenmesi II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırıl­ması, delinmesi, sökülmesi Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıda­ki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
Soru: 6 Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
Soru: 7 Işıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışıktan sonra sarı ışığın yanması sürücülere aşağı­dakilerden hangisini bildirir?
Soru: 8 Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması yanlıştır?
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 9 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Soru: 10 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 11 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 12 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
Soru: 13 Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
Soru: 14 Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru: 15 Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numa­ralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?
Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numa­ralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?
Soru: 16 Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazala­rının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 17 Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
Soru: 18 Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
Soru: 19 Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?
Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?
Soru: 20 Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
Soru: 21 Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Soru: 22 Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 23 Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oran­larının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir? Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oran­larının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
Soru: 24 Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden han­gisini kontrol etmelidir?
Soru: 25 Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf ciha­zının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?
Soru: 26 Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, kara yollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?
Soru: 27 Sürücülerin aşağıda verilen davranışla­rından hangisi çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir?