UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

8 Şubat 2014 İlk Yardım Sınav Soruları

Soru: 1 İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakiler­den hangisidir?
Soru: 2 İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak "iyi misiniz?" diye sorar. Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?
Soru: 3 Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelik­le yapması gereken nedir?
Soru: 4 Aşağıdakilerden hangisi solunum durması­na bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığı­nı gösteren bir belirtidir?
Soru: 5 Aşağıdaki durumların hangisinde suni solu­num yapılır?
Soru: 6 Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?
Soru: 7 İlk yardım uygulaması olarak kazazede­nin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırıl­ması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
Soru: 8 I- Deri soğuk ve nemlidir. II- Nabız düzenli ve dolgundur. III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır. Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisi­dir?
Soru: 9 Kendiliğinden meydana gelen burun kana­masında, kazazedeye aşağıdaki pozisyon­lardan hangisi verilmelidir?
Soru: 10 Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felç­lerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanma­sı olan kazazedeye uygulanmaz?
Soru: 12 I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarı­dakilerden hangileri yapılmalıdır?
Soru: 13 Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araç­tan nasıl çıkarılmalıdır?