UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

8 Şubat 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 2 İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak 'iyi misiniz?' diye sorar Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?
Soru: 3 Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?
Soru: 4 Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?
Soru: 5 Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?
Soru: 6 Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?
Soru: 7 İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
Soru: 8 I- Deri soğuk ve nemlidirII- Nabız düzenli ve dolgundurIII- Solunum yüzeysel ve hızlıdır Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?
Soru: 9 Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
Soru: 10 Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz?
Soru: 12 I- Çıkık eklem yerine oturtulmalıII- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeliIII- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?
Soru: 13 Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
Soru: 14 Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
Soru: 15 Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?
Soru: 16 Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?
Soru: 17 Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?
Soru: 18 I- Görülmelerinin engellenmesiII- mlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesiIII- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
Soru: 19 Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
 Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
Soru: 20 Işıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışıktan sonra sarı ışığın yanması sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 21 Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
 Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 22 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Soru: 23 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 24 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 25 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
Soru: 26 Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı , tonu geçen araçların şoförlerinin, saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
Soru: 27 Şekle göre numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
 Şekle göre  numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru: 28 Şerit değiştirmek isteyen şekildeki numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?
 Şerit değiştirmek isteyen şekildeki  numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?
Soru: 29 Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 30 Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
 Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
Soru: 31 Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
Soru: 32 Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?
 Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?
Soru: 33 Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
Soru: 34 Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Soru: 35 Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 36 Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?
 Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?
Soru: 37 Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?
Soru: 38 Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?
Soru: 39 Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?
Soru: 40 Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir?
Soru: 41 Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
 Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 42 Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?
Soru: 43 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?
 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?
Soru: 44 Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?
Soru: 45 Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir
Soru: 46 Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
Soru: 47 Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?
Soru: 48 Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Soru: 49 Seyir hâlindeyken araçtan 'sürekli yakıt kokusu' alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Soru: 50 Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?