UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

8 Mart 2014 Trafik Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücü­lerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler?
Soru: 2 I- Araçların tescil edilmesi II- Sürücü belgelerinin verilmesi III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?
Soru: 3 Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
Soru: 4 Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
Soru: 5 Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
Soru: 6 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Soru: 7 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol­da gizli buzlanma olabileceğini bildirir?
Soru: 8 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Soru: 9 Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?
Soru: 10 Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir. II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir. III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.
Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.

II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.

III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.
Soru: 11 Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
Soru: 12 Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir? I- Sağa dönüş II- Sola dönüş III- Aynı yönde ilerleme
Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir?

I- Sağa dönüş

II- Sola dönüş

III- Aynı yönde ilerleme
Soru: 13 Zorunlu hâller dışında şehirler arası kara yolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?
Soru: 14 Konvoy hâlinde seyreden araçların arasın­daki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
Soru: 15 Şekle göre 1 numaralı aracın önündeki ara­cı geçmesi yasaktır. Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?
Şekle göre 1 numaralı aracın önündeki ara­cı geçmesi yasaktır. Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?
Soru: 16 Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
Soru: 17 Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisi­nin yapılması yasaktır?
Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisi­nin yapılması yasaktır?
Soru: 18 Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yap­ması yanlıştır?
Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yap­ması yanlıştır?
Soru: 19 • Kırmızı ışık yanması •Yolun trafiğe kapanması •Yetkililerin dur işareti vermesi Seyir hâlindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir?
Soru: 20 Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?
Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru: 21 Geceleri kara yolunda seyrederken, re­simde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
Geceleri kara yolunda seyrederken, re­simde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
Soru: 22 Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücu­dun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?
Soru: 23 Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir. Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşa­ğıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir?
Soru: 24 Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?
Soru: 25 Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yan­gın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?
Soru: 26 Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgele­rinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?
Soru: 27 Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangi­sine neden olur?