UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

8 Mart 2014 Motor Sınav Soruları

Soru: 1 Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yön­lendirme imkânı veren sistem aşağıdakiler­den hangisidir?
Soru: 2 Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanla­rın oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda yakıt-hava karışımı pistonla sıkıştırılır?
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanla­rın oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yakıt-hava karışımı pistonla sıkıştırılır?
Soru: 3 Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?
Soru: 4 Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?
Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisi, aracın geri ma­nevrası esnasında arkada bulunan diğer araçların durumdan haberdar edilmesi ama­cıyla yanar?
Soru: 6 I- Basıncı II- Diş derinliği III- Hasarlı olup olmadığı Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdaki­lerden hangileri dikkate alınmalıdır?
Soru: 7 Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk ya­pılması gereken nedir?
Soru: 8 Aşağıdakilerden hangisi motorun so­ğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir?
Soru: 9 Motor çalışır durumda iken aracın göster­ge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi motorda ya­pılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?