UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

8 Mart 2014 İlk Yardım Sınav Soruları

Soru: 1 Köprücük kemiği kırıklarında yaralının han­gi bölgesi tespit edilir?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
Soru: 3 Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımaların­da ilk yardımcının uyması gereken kurallar­dan biri değildir?
Soru: 4 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedef­lerinden biri değildir?
Soru: 5 Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
Soru: 6 Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?
Soru: 7 Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 8 Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?
Soru: 9 Aşağıdakilerden hangisi atardamar kana­masındaki kanın özelliklerindendir?
Soru: 10 Omuz ve koldaki kanamalarda, şekil­de gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?
Omuz ve koldaki kanamalarda, şekil­de gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
Soru: 12 Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağı­daki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
Soru: 13 Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?