UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

8 Mart 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?
Soru: 2 Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
Soru: 3 Bak-Dinle-Hisset yönteminde 'Bak' ne anlama gelir?
Soru: 4 Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 5 Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?
Soru: 6 Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir?
Soru: 7 Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?
 Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?
Soru: 8 Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
Soru: 9 Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
Soru: 10 Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 11 Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?
Soru: 12 Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
Soru: 13 Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?
Soru: 14 Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler?
Soru: 15 I- Araçların tescil edilmesiII- Sürücü belgelerinin verilmesiIII- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?
Soru: 16 Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
 Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
Soru: 17 Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
 Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
Soru: 18 Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
Soru: 19 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Soru: 20 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?
Soru: 21 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Soru: 22 Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?
Soru: 23 Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
 Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Soru: 24 Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
Soru: 25 Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir?
 Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir?
Soru: 26 Zorunlu hâller dışında şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?
Soru: 27 Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
Soru: 28 Şekle göre numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır
 Şekle göre  numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır
Soru: 29 Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
Soru: 30 Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
 Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 31 Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
 Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 32 • Kırmızı ışık yanması• Yolun trafiğe kapanması• Yetkililerin dur işareti vermesi Seyir hâlindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir?
Soru: 33 Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?
 Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru: 34 Geceleri kara yolunda seyrederken, resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
 Geceleri kara yolunda seyrederken, resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
Soru: 35 Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücudun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?
Soru: 36 Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir?
Soru: 37 Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?
Soru: 38 Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?
Soru: 39 Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?
Soru: 40 Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Soru: 41 Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 42 Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir
 Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir
Soru: 43 Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?
Soru: 44 Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?
Soru: 45 Aşağıdakilerden hangisi, aracın geri manevrası esnasında arkada bulunan diğer araçların durumdan haberdar edilmesi amacıyla yanar?
Soru: 46 I- BasıncıII- Diş derinliğiIII- Hasarlı olup olmadığı Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır?
Soru: 47 Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?
Soru: 48 Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir?
Soru: 49 Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
Soru: 50 Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?