UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

8 Ekim 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Bacakta oluşan kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanması gerekir?

	Bacakta oluşan kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanması gerekir?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?
Soru: 3 Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
Soru: 4 İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?
Soru: 5 Baş ve omurga yaralanması olmayan,bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?
Soru: 6 Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 7 Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 8 Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
Soru: 9 Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre ilk önce müdahale edilmesi ge­reken kazazede aşağıdakilerden hangisidir
Soru: 10   İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir. Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir. Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır. Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar. Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır. Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?
Soru: 11 Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?
Soru: 12 Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 13 Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
Soru: 14 Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
Soru: 15 Şekildeki kavşakta lk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Şekildeki kavşakta lk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru: 16 I- Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi II- Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması III- Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yer­de oturtulması IV- Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması zorunludur?
Soru: 17 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 18 Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisi­nin yapılması yasaktır?
Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisi­nin yapılması yasaktır?
Soru: 19 Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?
Soru: 20 Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufu açısından fayda sağlar?
Soru: 21 " Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 22 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?
Soru: 23 Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
Soru: 24 Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? 
Soru: 25 • Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa • Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Soru: 26 Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Soru: 27 Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 28 Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

	Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru: 29 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Soru: 30 Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?
Soru: 31 Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir?
Soru: 32 Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile Yer işaretlemelerini Trafik işaret levhalarını Işıklı ve sesli trafik işaretlerini temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?
Soru: 33 Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?
Soru: 34 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 35 Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
Soru: 36 Birbiri üzerinde hareket eden motor parça­larının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakiler­den hangisidir?
Soru: 37 Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?
Soru: 38 Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir?
Soru: 39 Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?
Soru: 40 Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 41 Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?
Soru: 42 Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 43   I. Soğutma suyunun donmasını engellemek II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?
Soru: 44 I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
Soru: 45 Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir.Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapıl- ması, hem o sürücünün hem de trafik- teki diğer sürücülerin kaza yapma ya da olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır?
Soru: 46 - Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı- İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
Soru: 47 Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?
Soru: 48 Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?
Soru: 49 Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermekTrafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmekSağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
Soru: 50 Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?