UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

8 Ekim 2016 Motor Sınav Soruları

Soru: 1 Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 2 ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 3 İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
Soru: 4 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?

	Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?
Soru: 5 Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır?
Soru: 6 Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır?
Soru: 7 Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?
Soru: 8 Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?
Soru: 9 Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?