UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

8 Aralık 2013 İlk Yardim Sınav Soruları

Soru: 1 I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmeli II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmeli III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermeli Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
Soru: 3 Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?
Soru: 4 Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?
Soru: 5 Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?
Soru: 6 Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?
Soru: 7 Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
Soru: 8 Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 9 Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
Soru: 11 Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?
Soru: 12 Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeyeaşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?
Soru: 13 Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
Soru: 14 Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 15 Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Soru: 16 Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?