UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

7 Kasım 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
Soru: 2 "Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 3 I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?
Soru: 4 I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir. II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır. III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır. Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yu­karıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
Soru: 5 Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
Soru: 6 Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?
Soru: 7 Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?
Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?
Soru: 8 I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır. III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru: 9 Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gerek­siz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Soru: 10 Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilmelidir?
Soru: 11 Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
Soru: 12 Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 13 Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşı­laşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
Soru: 14 Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile Yer işaretlemelerini Trafik işaret levhalarını Işıklı ve sesli trafik işaretlerini temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?
Soru: 15 Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
Soru: 16 I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri III- Görüş alanları dışında kalan yer­ler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları Duraklanan veya park edilen yerden çıkılır­ken sürücülerin yukarıdakilerden hangileri­ni yapmaları zorunludur?
Soru: 17 Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?
Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?
Soru: 18 -Park probleminin artması -Çevrenin bozulması ve kirlilik -Yakıt tüketiminin artması ve israf -Aracın yıpranması ve ömrünün azalması -Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?
Soru: 19 Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yan­gın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?
Soru: 20 Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Soru: 21 Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?
Soru: 22 C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden her­hangi birini almak isteyenlerde, kaç yaşını bitirme şartı aranır?
Soru: 23 Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki rö- morktan oluşan araçlara ne ad verilir?
Soru: 24 Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir?
Soru: 25 Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir?
Soru: 26 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 27 Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
Soru: 28 Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?
Soru: 29 Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
Soru: 30 Aksine bir durum yoksa, şekildeki moto­siklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyre­derken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
Aksine bir durum yoksa, şekildeki moto­siklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyre­derken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
Soru: 31 Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
Soru: 32 Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

	Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 33 Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması doğrudur?
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması doğrudur?
Soru: 34 Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?
Soru: 35 Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyreder­ken hangi ışıkların yakılması mecburidir?
Soru: 36 Dört zamanlı motorlarda, zamanların olu­şum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
Soru: 37 Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?
Soru: 38 Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 39 Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
Soru: 40 Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağı­dakilerden hangisi yapılır?
Soru: 41 Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? 

	Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? 
Soru: 42 Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?
Soru: 43 Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Soru: 44 I- Koltuğun ayarlanması II- Aynaların ayarlanması III- Baş desteğinin ayarlanması Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazır­lıklardandır?
Soru: 45 I. Kural ihlallerineII. Tehlikeli davranışlaraIII. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeyeTrafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?
Soru: 46 Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
Soru: 47 Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?
Soru: 48 Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?
Soru: 49 Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
Soru: 50 Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?