UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

6 Kasım 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen ke­sildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
Soru: 2 I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?
Soru: 3 Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru: 4   Geçici hafıza kaybı Burundan kan gelmesi Göz bebeklerinde büyüklük farkı Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
Soru: 5 Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 6 Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdaki­lerden hangisidir?
Soru: 7 Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
Soru: 8 Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir?
Soru: 9 Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?
Soru: 10 Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölge­sinde bulunur?
Soru: 11 Köprücük kemiği kırıklarında yaralının han­gi bölgesi tespit edilir?
Soru: 12 Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda Bulunur?
Soru: 13 I. Arkadan çarpma II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme   Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?
Soru: 14 Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
Soru: 15 Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhaların­dan biri değildir?
Soru: 16 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 17 Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 18 Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
Soru: 19 Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir?
Soru: 20 I- Şerit değiştirmelerde II- Sağa ve sola dönüşlerde III- Bir aracın geçilmesi esnasında Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
Soru: 21 Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
Soru: 22 Trafik kazasına karışan sürücü yaralanma­mış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Soru: 23 Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
Soru: 24 Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

	Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?
Soru: 25 Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?
Soru: 26 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 27 Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
Soru: 28 Konvoy halinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
Soru: 29 Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması doğrudur?
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması doğrudur?
Soru: 30 Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?
Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?
Soru: 31 Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyol­da otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir
Soru: 32 Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
Soru: 33 Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücu­dun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?
Soru: 34 Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? I. Sola dönüş lambasını yakmalı II. Hızını azaltmalı III. Dar bir kavisle dönmeli
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli
Soru: 35 Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?
Soru: 36 Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen gen­leşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi­nin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
Soru: 37 Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?
Soru: 38 Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazır­lıklardan biri değildir?
Soru: 39 Lastiklerin hava basıncı dengesiz olursa frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
Soru: 40 Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 41 Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üze­rine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?
Soru: 42 Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
Soru: 43 Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk ya­pılması gereken nedir?
Soru: 44 Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
Soru: 45 Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 46 Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?
Soru: 47 Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetimi- nin amaçlarındandır?
Soru: 48 Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?
Soru: 49 Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?  
Soru: 50 Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermekTrafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmekSağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?