UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

6 Eylül 2014 Trafik Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yete­neğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?
Soru: 2 I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki II- Beyindeki frenleme ve karar verme yete­neğinin bozulması III- Alkol miktarının artması ile doğru orantı­lı olarak duyarlılığın artması Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?
Soru: 3 Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?
Soru: 4 Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakiler­den hangisi doğrudur?
Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakiler­den hangisi doğrudur?
Soru: 5 Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
Soru: 6 Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?
Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?
Soru: 7 Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?
Soru: 8 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 9 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?
Soru: 10 Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?
Soru: 11 Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?
Soru: 12 Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı bi­rinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
Soru: 13 Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
Soru: 14 Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapma­lıdır? I- Sola dönüş lambasını yakmalı II- Hızını azaltmalı III- Geniş bir kavisle dönmeli
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapma­lıdır?

I- Sola dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Geniş bir kavisle dönmeli
Soru: 15 Römork takmış otomobilin azami hızı, rö­morksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
Soru: 16 Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması doğrudur?
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması doğrudur?
Soru: 17 Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru: 18 Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yön­lü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
Soru: 19 Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
Soru: 20 Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürül­mesi yasaktır?
Soru: 21 Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
Soru: 22 Koruma başlığı ve koruma gözlüğünün hangi araç sürücüsü tarafından kullanılma­sı zorunludur?
Soru: 23 Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çe­kicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
Soru: 24 Park hâlindeki araca çarpan sürücü­nün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 25 I- Reflektör II- İlk yardım çantası III- Yangın söndürme cihazı Otomobillerde yukarıda verilenlerden han­gilerinin bulundurulması zorunludur?
Soru: 26 Aşağıdakilerden hangisi, gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?
Soru: 27 Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?