UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

6 Eylül 2014 Motor Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimi­nin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
Soru: 2 Dizel motorlu araçları çalıştırırken, mar­şa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?
Soru: 3 Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferan­siyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir?
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferan­siyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir?
Soru: 4 Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?
Soru: 5 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdaki­lerden hangisi devrede iken yanar?
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdaki­lerden hangisi devrede iken yanar?
Soru: 6 Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlen­mesini sağlar?
Soru: 7 Motorda yağlama sisteminin amacı aşağı­dakilerden hangisidir?
Soru: 8 Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığın­da durma veya mecburi park etme duru­munda kullanılır?
Soru: 9 Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Soru: 10 Aracın elektrik sisteminde kısa devreden doğacak yangın durumunda hangisinin kablosu çıkarılır?