UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

6 Eylül 2014 İlk Yardım Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?
Soru: 2 İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?
Soru: 3 Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solu­numun olmadığını gösteren bir belirtidir?
Soru: 4 Kalp durmasının en önemli göstergesi aşa­ğıdakilerden hangisidir?
Soru: 5 Kanama olan bölgeye turnike uygular­ken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
Soru: 6 • Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi •Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması Verilenler aşağıdakilerden hangisinin ama­cını oluşturur?
Soru: 7 Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa (1-8 yaş), ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?
Soru: 8 Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerin­den biri değildir?
Soru: 9 Başından yaralanan kazazedeye aşağıdaki­lerden hangisi uygulanır?
Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uy­gulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
Soru: 12 • Sıkıntı veya nefes darlığı •Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki du­rumların hangisinin olduğunu gösterir?
Soru: 13 Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımaların­da ilk yardımcının uyması gereken kurallar­dan biri değildir?