UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

4 Ağustos 2018 Trafik Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
Soru: 2 Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?
Soru: 3 Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?
Soru: 4 Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

	Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?
Soru: 6 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
Soru: 7 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

	Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
Soru: 8 Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
Soru: 9 Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
Soru: 10 Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 11 Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

	Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?
Soru: 12 Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Soru: 13 Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

	Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru: 14 Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
Soru: 15 Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

	Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
Soru: 16 Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
Soru: 17   I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?
Soru: 18 Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 19   I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Soru: 20 Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
Soru: 21 Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır. Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir. Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru (D)- yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
Soru: 22 Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?