UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

29 Temmuz 2017 Motor Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?
Soru: 3 Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir? 
Soru: 4 Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? 

	Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? 
Soru: 5 Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? 
Soru: 6 Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 7 Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?
Soru: 8 Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?
Soru: 9 Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?