UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

29 Haziran 2013 Trafik Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olma­sı gereken davranışlardandır?
Soru: 2 Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
Soru: 3 Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
Soru: 4 Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yap­makla görevli değildir?
Soru: 5 Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
Soru: 6 Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Soru: 7 Trafik görevlisinin gecele­yin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
Trafik görevlisinin gecele­yin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
Soru: 8 Şekildeki aracın yoluna devam edebilme­si için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?
Şekildeki aracın yoluna devam edebilme­si için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?
Soru: 9 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasak­tır?
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasak­tır?
Soru: 10 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru: 11 Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru: 12 Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?
Soru: 13 Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
Soru: 14 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?
Soru: 15 Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
Soru: 16 Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığın­da kullanılan araç resimleri verilmiştir. Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisin­de; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürme­si yasaktır?
Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığın­da kullanılan araç resimleri verilmiştir.
Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisin­de; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürme­si yasaktır?
Soru: 17 Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?
Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?
Soru: 18 Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Soru: 19 Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
Soru: 20 Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsü­nün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsü­nün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?
Soru: 21 Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağı­dakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağı­dakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Soru: 22 Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru: 23 Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
Soru: 24 Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangi­si doğrudur?
Soru: 25 Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?
Soru: 26 Geceleyin öndeki aracı yakından takip eder­ken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
Soru: 27 Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
Soru: 28 Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sü­rücülerin koruma başlığı ve koruma gözlü­ğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?
Soru: 29 Şekle göre, hangi numaralı araç sürücü­sünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücü­sünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?
Soru: 30 Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangi­sini yapması yasaktır?
Soru: 31 Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araç­larda bulunması zorunludur?
Soru: 32 Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?