UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

29 Haziran 2013 İlk Yardim Sınav Soruları

Soru: 1 Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda ha­berleşme ilkelerindendir?
Soru: 3 Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
Soru: 4 I- Her zaman tedbirli olmak II- Soğukkanlılığını korumak III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapa­cak kişide bulunmalıdır?
Soru: 5 Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki han­gi sistemde yer alır?
Soru: 6 Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve cid­diyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir. Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?
Soru: 7 Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıka­rılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 8 I - Solunum yolu açık tutulur. II- Solunum ve dolaşım desteklenir. Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulan­masının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 9 Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
Soru: 10 Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Soru: 11 I- Atardamar kanamaları II- Toplardamar kanamaları III- Kılcal damar kanamaları Yukarıda verilen kanama türlerinin hangile­rinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?
Soru: 12 Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
Soru: 13 Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 14 Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
Soru: 15 Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilir­ken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
Soru: 16 Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?