UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
Soru: 2 Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 3 Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
Soru: 4 I- Atardamar kanamaları II- Toplardamar kanamaları III- Kılcal damar kanamaları Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?
Soru: 5 Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
Soru: 6 Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir Aşağıdakilerden hangisi derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?
Soru: 7 Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?
Soru: 8 Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
Soru: 9 Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
Soru: 10 I- Her zaman tedbirli olmak II- Soğukkanlılığını korumak III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?
Soru: 11 Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 12 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
Soru: 13 I- Solunum yolu açık tutulur II- Solunum ve dolaşım desteklenir Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 14 Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Soru: 15 Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?
 Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?
Soru: 16 Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
Soru: 17 Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
 Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru: 18 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru: 19 Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?
Soru: 20 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?
Soru: 21 Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
 Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
Soru: 22 Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?
Soru: 23 Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?
 Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?
Soru: 24 Şekildeki numaralı araç km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
 Şekildeki  numaralı araç  km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
Soru: 25 Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
 Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Soru: 26 Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir
 Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir
Soru: 27 Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
 Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Soru: 28 Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?
Soru: 29 Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?
 Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?
Soru: 30 Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
 Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru: 31 Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?
Soru: 32 Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru: 33 Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
Soru: 34 Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
Soru: 35 Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
Soru: 36 Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Soru: 37 Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?
Soru: 38 Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
Soru: 39 Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?
 Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?
Soru: 40 Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
 Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
Soru: 41 Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
Soru: 42 Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
Soru: 43 Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
Soru: 44 Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
Soru: 45 Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?
Soru: 46 Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
 Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
Soru: 47 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?
 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?
Soru: 48 Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?
 Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?
Soru: 49 Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
Soru: 50 Motor yağının kontrolü yapılırken, yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
Soru: 51 Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Soru: 52 Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne ad verilir?
Soru: 53 Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 54 Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?
Soru: 55 Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?
Soru: 56 Aracın gösterge panelinde bulunan "devir saati" sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 57 Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 58 Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır? I- Koltuğun ayarlanması II- Aynaların ayarlanması III- Baş desteğinin ayarlanması
Soru: 59 Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?
Soru: 60 Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır? I- Jant kapağı çıkartılır II- Kriko ile araç kaldırılır III- Bijon somunları sökülür IV- Bijon somunları gevşetilir V- Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır