UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

29 Ağustos 2015 Motor Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
Soru: 2 Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?
Soru: 3 Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Soru: 4 Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
Soru: 6 Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
Soru: 7 Aracın elektrik devresinde, akım yüksek ol­duğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 8 Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiş­tirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?
Soru: 9 Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıda­kilerden hangisi olabilir?
Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?