UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

29 Ağustos 2015 İlk Yardım Sınav Soruları

Soru: 1 İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşu­na sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
Soru: 2 Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölge­sinde bulunur?
Soru: 3 Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan de­ğerlendirmelerden biri değildir?
Soru: 4 Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
Soru: 5 I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması yanlıştır?
Soru: 6 Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dola­şım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?
Soru: 7 Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akma­sı, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
Soru: 8 Omuz veya koldaki kanamalarda, kana­mayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?
Soru: 9 Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
Soru: 10 Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
Soru: 11 Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
Soru: 12 Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitir­mesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 13 Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilmelidir?