UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

27 Ekim 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
Soru: 2 Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önle­mek için yapılması gereken uygulama aşa­ğıdakilerden hangisidir?
Soru: 3 Kaza geçirmiş yaralıda, solunum ve dolaşım durması varsa ya da olay yerinde yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?
Soru: 4 Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?
Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerindendir?
Soru: 6 Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 7 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?
Soru: 8 Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?
Soru: 9 Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?
Soru: 10 Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
Soru: 11 Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
Soru: 12 Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybı­na ne denir?
Soru: 13 Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf ciha­zının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?
Soru: 14 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

	Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Soru: 15 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 16   Gereksiz yere korna çalınması Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi   Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur? 
Soru: 17 Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangi­sine dikkat etmek zorundadır?
Soru: 18 Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

	Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Soru: 19 Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı ara­cın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?
Soru: 20 Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?
Soru: 21 Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru: 22 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
Soru: 23 Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 24 Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 25 Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 26 Alkol belirli durumlara tepki verme, ka­rar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır. Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda al­kolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sis­tem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?
Soru: 27 Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

	Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru: 28 Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
Soru: 29 Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 30 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 31 Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olma­sı gereken davranışlardandır?
Soru: 32 Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir. Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur? I- Her iki araçta dar kavisle dönmelidir. II- 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir. III- 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

 

Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I-   Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II-  1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III- 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
Soru: 33 İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir. Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur. Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?
Soru: 34   I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?
Soru: 35 Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
Soru: 36 Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?
Soru: 37 Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?
Soru: 38 Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?
Soru: 39 Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? 
Soru: 40 Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Soru: 41 Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakiler­den hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
Soru: 42 Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?
Soru: 43 Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
Soru: 44 Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiş­tirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?
Soru: 45 Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?
Soru: 46 Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?
Soru: 47 Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir.Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapıl- ması, hem o sürücünün hem de trafik- teki diğer sürücülerin kaza yapma ya da olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır?
Soru: 48 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?
Soru: 49 Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
Soru: 50 Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?