UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

25 Ekim 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Başından yaralanan kazazedeye aşağıdaki­lerden hangisi uygulanır?
Soru: 2 Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?

	Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?
Soru: 3 Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir?
Soru: 4 Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
Soru: 5 Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
Soru: 6 Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
Soru: 7 Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 8 İlk yardım uygulaması olarak kazazede­nin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırıl­ması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
Soru: 9 Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 10 Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygu­lamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Soru: 11 Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
Soru: 12 Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
Soru: 13 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir? 
Soru: 14 I- Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır. II- Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 15 Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
Soru: 16 Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
Soru: 17 I- Araçların tescil edilmesi II- Sürücü belgelerinin verilmesi III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?
Soru: 18 Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi­ni beklemelidir?
Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi­ni beklemelidir?
Soru: 19 Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?
Soru: 20 I.Kesik yol çizgisi II.Devamlı yol çizgisi III.Yan yana iki devamlı yol çizgisi Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?
Soru: 21 Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 22 Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
Soru: 23 Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru: 24 Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Soru: 25 Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
Soru: 26 Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir?
Soru: 27 Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?
Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?
Soru: 28 Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
Soru: 29 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 30 Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde ................. yakılması mecburidir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 31 Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması yasaktır?
Soru: 32 Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? 
Soru: 33 Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?
Soru: 34 Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
Soru: 35 Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?
Soru: 36 Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Soru: 37 Araçlarda hangisinin bulunması, olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır?
Soru: 38 Dizel motorlu araçları çalıştırırken, mar­şa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?
Soru: 39 Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
Soru: 40 Güç aktarma organlarından hangisi araca geri hareket yeteneği kazandırır?
Soru: 41 Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
Soru: 42 Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 43 Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 44 Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?
Soru: 45 Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
Soru: 46 Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?
Soru: 47 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?
Soru: 48 Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?
Soru: 49 Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?  
Soru: 50 Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?