UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

24 Ağustos 2013 Trafik Sınav Soruları

Soru: 1 Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
Soru: 2 Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıda­ki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
Soru: 3 Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
Soru: 4 Araçların emniyetle seyrine devam edebil­mesi için vites küçültmeyi gerektiren uzun­luk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
Soru: 5 Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?
Soru: 6 I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangileri­ni yapmak yasaktır?
Soru: 7 Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun ka­panacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?
Soru: 8 Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
Soru: 9 Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması yanlıştır?
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 10 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli de­vamlı viraj trafik işaretidir?
Soru: 12 Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?
Soru: 13 Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?
Soru: 14 Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
Soru: 15 Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
Soru: 16 Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
Soru: 17 Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?
Soru: 18 Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışın­daki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?
Soru: 19 Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafe­den izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
Soru: 20 Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisi­ni yapması yanlıştır?
Soru: 21 Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır? 1- Hızın azaltılması 2- Dönüş işaretinin verilmesi 3- Dar bir kavisle dönülmesi 4- Sağ şeride girilmesi
Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?
1- Hızın azaltılması

2- Dönüş işaretinin verilmesi

3- Dar bir kavisle dönülmesi

4- Sağ şeride girilmesi
Soru: 22 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğru­dur?
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğru­dur?
Soru: 23 Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru: 24 Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti ya­pan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti ya­pan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
Soru: 25 Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
Soru: 26 Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması yasaktır?
Soru: 27 I- Alkol veya madde bağımlılığı II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?
Soru: 28 Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
Soru: 29 Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?
Soru: 30 I- Korkutmak veya şaşırtmak II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek III- Keyfi davranışlarda bulunmak sure­tiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?
Soru: 31 Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?