UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

24 Agustos 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 I- İyileşmeyi kolaylaştırmak II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
Soru: 2 Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
Soru: 3 İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
Soru: 4 Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?
Soru: 5 Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması 'BakDinle-Hisset' yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
Soru: 6 Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın adımı nedir?
Soru: 7 'Ağızdan ağıza' suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 8 Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
Soru: 9 Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
Soru: 10 El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
Soru: 11 Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
Soru: 12 Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
Soru: 13 Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 14 I- Geçici hafıza kaybı II- Burundan kan gelmesi III- Göz bebeklerinde büyüklük farkı Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
Soru: 15 Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 16 Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
Soru: 17 Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
Soru: 18 Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
Soru: 19 Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
Soru: 20 Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
Soru: 21 Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
Soru: 22 Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?
Soru: 23 I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
Soru: 24 Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?
Soru: 25 Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
Soru: 26 Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
 Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 27 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru: 28 Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?
Soru: 29 Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?
 Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?
Soru: 30 Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?
Soru: 31 Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
 Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
Soru: 32 Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
Soru: 33 Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Soru: 34 Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?
 Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?
Soru: 35 Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı km/saat olmalıdır?
Soru: 36 Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
Soru: 37 Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 38 Sağa dönmek isteyen şekildeki numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?
 Sağa dönmek isteyen şekildeki  numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?
Soru: 39 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru: 40 Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
 Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada  numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru: 41 Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
 Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
Soru: 42 Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
Soru: 43 Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 44 I- Alkol veya madde bağımlılığıII- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlikIII- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?
Soru: 45 Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
Soru: 46 Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?
Soru: 47 I- Korkutmak veya şaşırtmakII- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmekIII- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?
Soru: 48 Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
Soru: 49 Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?
Soru: 50 Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
Soru: 51 Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir
  Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir
Soru: 52 Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?
Soru: 53 Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?
Soru: 54 Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?
Soru: 55 Araçta, belirli bir kilometre veya kullanım sonunda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?
Soru: 56 Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?
Soru: 57 Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir? Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir
Soru: 58 Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?
Soru: 59 Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
Soru: 60 Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? • Lastik hava basınçlarının düşük olması• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi• Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması