UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

21 Nisan 2018 İlk Yardım Sınav Soruları

Soru: 1 I. Kazazedenin tedavi edilmesi II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
Soru: 3 Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçları- nın ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?
Soru: 4 Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
Soru: 6 Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?
Soru: 7 Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?
Soru: 8 Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir?
Soru: 9 Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 11 Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
Soru: 12 Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?