UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

2019 Ehli̇yet Sınav Soruları

Soru: 1 I- Motor soğutma suyunun eksilmesi  II- Devridaim pompası kayışının kopması III- Radyatör üzerinde bulunan fan motorunun arızalanması Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?
Soru: 2 Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
Soru: 3 Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
Soru: 4 Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir
 Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir
Soru: 5 Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?
Soru: 6 Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma sisteminin parçasıdır?
Soru: 7 Debriyaj balatasının erkenden bitmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 8 Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin görevlerindendir?
Soru: 9 Aşağıdakilerin hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir?
Soru: 10 Ekstra bir durum söz konusu değilse aşağıdakilerden hangisi en doğru suni solunum pozisyonudur?
Soru: 11 'Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri' arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 12 Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?
Soru: 13 • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 14 Suda boğulan kalp ve solunumu durmuş bir yetişkine ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?
Soru: 15 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
Soru: 16 Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
Soru: 17 Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?
Soru: 18 Araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 19 Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?
Soru: 20 Bak - Dinle - Hisset yönteminde 'Bak' ne anlama gelir?
Soru: 21 Yaralının araçtan çıkarılması sırasında yapılan yanlışlıklar sonucu, omuriliğin zedelenmesi durumunda ne olabilir?
Soru: 22 Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 23 'Ben bir canlıyı öldürme ve çevreye zarar verme potansiyeli olan 'aracı' güvenli bir şekilde ve kimseye ve hiçbir şeye zarar vermeden kullanmak için gerekli bilgileri öğrendim ve bu bilgileri uygulamak için gerekli olan kişilik özelliklerine, yetişkinliğe ve sorumluluk duygusuna, psikolojik ve fiziksel uygunluğa sahibim' Diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 24 - - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb değerlere sahip olabilme yetisidir Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 25 Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
Soru: 26 'Trafikte iki araç yol verme/vermeme konusunda birbirlerine karşı üstünlük kurmaya çalışmaktadır' Böyle bir durum söz konusuyken araç sürücüsünün çok öfkeli olduğu gözlemlenmektedir Camını indirip öfkesini dışa vurmaya hazırlanırken, diğer araç sürücünün hangi davranışı sergilemesi trafik adabı açısından doğru olur
Soru: 27 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Soru: 28 Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?
Soru: 29 Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur?
 Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur?
Soru: 30 Trafik görevlisinin hangi hareketi 'trafiği yavaşlatma' işaretidir?
Soru: 31 Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
Soru: 32 Aşağıdakilerden hangisi kara yollarında yük veya yolcu taşımak amacıyla kullanılır?
Soru: 33 Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
 Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 34 Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasının yararı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 35 Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
Soru: 36 Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?
Soru: 37 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
Soru: 38 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Soru: 39 B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü, aşağıdakilerden hangisini sürebilir?
Soru: 40 Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru: 41 Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?
Soru: 42 Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
Soru: 43 Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
 Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 44 Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
Soru: 45 Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
 Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru: 46 Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
 Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
Soru: 47 Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı , tonu geçen araçların şoförlerinin, saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
Soru: 48 Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 49 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Soru: 50 I Geçme yasağı olan yerlerden geçmeII Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamaIII Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmaIV Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme Verilenlerden hangileri trafik kazalarında sürücüler için asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?