UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

20 Mayıs 2017 Trafik Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
Soru: 2 Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile Yer işaretlemelerini Trafik işaret levhalarını Işıklı ve sesli trafik işaretlerini temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?
Soru: 3 Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir?
Soru: 4 Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır ?
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır ?
Soru: 5 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

	Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 6 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
Soru: 7 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir
Soru: 8 Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?
Soru: 9 Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir
Soru: 10 Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

	Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?
Soru: 12 Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
Soru: 13 Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?   I. Dar bir kavisle dönmeli II. Yayanın geçmesini beklemeli III. Sola dönüş lambasını yakmalı IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

	Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

	 

	
		I. Dar bir kavisle dönmeli
	
		II. Yayanın geçmesini beklemeli
	
		III. Sola dönüş lambasını yakmalı
	
		IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli
Soru: 14 Şekildeki kavşakta lk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Şekildeki kavşakta lk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru: 15 Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?
Soru: 16 I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir. II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır. Yukarıda verilenler için hangisi söylenir?
Soru: 17 Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 18 I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler. II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır. III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir. Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
Soru: 19 Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?
Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?
Soru: 20 Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?
Soru: 21 Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?
Soru: 22 Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?
Soru: 23 Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?
Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?