UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

2 Kasım 2019 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gerek­siz hareketler sonucu omurilik zedelenme­sine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?
Soru: 2 Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
Soru: 3 Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
Soru: 4 I. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. II. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenler için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 5 Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?
Soru: 6 Aşağıdakilerden hangisi solunum durması­na bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığı­nı gösteren bir belirtidir?
Soru: 7 Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 8 Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?
Soru: 9 Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisi­nin hedeflerindendir?
Soru: 11 Kendiliğinden meydana gelen burun kana­masında, kazazedeye aşağıdaki pozisyon­lardan hangisi verilmelidir?
Soru: 12 Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
Soru: 13 Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
Soru: 14 Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
Soru: 15 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
Soru: 16 Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygı- sız araç sürmeye örnek değildir?
Soru: 17 Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Soru: 18 Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
Soru: 19 Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.
Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.
Soru: 20 Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 21 Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
Soru: 22 Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 23 Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?
Soru: 24 Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
Soru: 25 Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
Soru: 26 Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?
Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?
Soru: 27 Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

	Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?
Soru: 28 Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?

	Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?
Soru: 29 Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.   Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır? 
Soru: 30 Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilen­lerden hangilerinin kullan­ması zorunludur? I- Motosiklet yolcuları II- Motosiklet sürücüleri III- Motorlu bisiklet yolcuları IV- Motorlu bisiklet sürücüleri
Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilen­lerden hangilerinin kullan­ması zorunludur?  

 

I- Motosiklet yolcuları

II- Motosiklet sürücüleri

III- Motorlu bisiklet yolcuları

IV- Motorlu bisiklet sürücüleri
Soru: 31 Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
Soru: 32 Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
Soru: 33 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
Soru: 34 Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
Soru: 35 Araçların emniyetle seyrine devam edebil­mesi için vites küçültmeyi gerektiren uzun­luk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
Soru: 36 Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?
Soru: 37 I. Ani hızlanmalar yapılması II. Araç lastiklerinin eskimesi III. Hava filtresinin değiştirilmesi Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?
Soru: 38 I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
Soru: 39 Seyir hâlindeyken araçtan "sürekli yakıt ko­kusu" alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Soru: 40 Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
Soru: 41 Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 42 Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?
Soru: 43 Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? 

	Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? 
Soru: 44 Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağı­dakilerden hangisine neden olur?
Soru: 45 Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
Soru: 46 Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
Soru: 47 Trafik adabı;I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 48 Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?
Soru: 49 Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?
Soru: 50 Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?