UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

2 Kasim 2013 Trafik Sınav Soruları

Soru: 1 I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bo­zuk sürücü davranışlarındandır?
Soru: 3 Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
Soru: 4 Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
Soru: 5 Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
Soru: 6 Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
Soru: 7 Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
Soru: 8 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 9 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dü­şük banket anlamındadır?
Soru: 10 Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?
Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?
Soru: 11 Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki­lerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
Soru: 12 Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
Soru: 13 Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?
Soru: 14 Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
Soru: 15 Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesa­fede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
Soru: 16 Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?
Soru: 17 Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşa­ğıdakilerden hangilerini yapması doğrudur? I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşa­ğıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?

I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması

II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi

III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
Soru: 18 Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Soru: 19 Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden han­gisini yapmak zorundadır?
Soru: 20 Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
Soru: 21 Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşı­laşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
Soru: 22 Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durak­lamayı ifade eder?
Soru: 23 Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kav­şağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
Soru: 24 Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücu­dun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?
Soru: 25 " İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 26 I- İlk yardım tedbirlerini almak II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kurulu­şuna bildirmek III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?
Soru: 27 Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülme­sine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
Soru: 28 Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 29 • Reflektör • İlk yardım çantası • Yangın söndürme cihazı Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundur­ması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağı­dakilerden hangisidir?
Soru: 30 Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?
Soru: 31 Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
Soru: 32 Osmaniye'den hareket eden bir araç, harita­da görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir. Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
Osmaniye'den hareket eden bir araç, harita­da görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir. Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?