UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

2 Kasım 2013 Motor Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elekt­rik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
Soru: 2 Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
Soru: 3 I- Frenler II- Lastikler III- Yakıt seviyesi Aracı kullanmaya başlamadan önce, yuka­rıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
Soru: 4 Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?
Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisinin periyodik ba­kımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
Soru: 6 Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Soru: 7 Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?
Soru: 8 Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 9 Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdaki­lerden hangisi yapılmalıdır?
Soru: 10 Motorun soğutma sisteminde kullanılan su, 0 oC'nin altındaki hava şartlarında donarak motorda çatlama ve hasara sebep olabilir. Buna göre, donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır?
Soru: 11 Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulu­nan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulu­nan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
Soru: 12 Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakiler­den hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?