UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

2 Kasım 2013 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?
Soru: 2 Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
Soru: 3 Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin aşaması olan uygulama hangi seçenekte verilmiştir?
 Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin  aşaması olan uygulama hangi seçenekte verilmiştir?
Soru: 4 Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 5 Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 6 Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?
Soru: 7 Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?
Soru: 8 Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
Soru: 9 Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 10 Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
Soru: 12 Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
Soru: 13 Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?
Soru: 14 Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 15 Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
Soru: 16 Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 17 I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmakII- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamakIII- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
Soru: 18 Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
Soru: 19 Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
Soru: 20 Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
Soru: 21 Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
 Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
Soru: 22 Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
Soru: 23 Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
 Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
Soru: 24 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 25 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?
Soru: 26 Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?
 Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?
Soru: 27 Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
Soru: 28 Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
 Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
Soru: 29 Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?
Soru: 30 Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
 Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
Soru: 31 Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
Soru: 32 Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?
Soru: 33 Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?
 Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen  numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?
Soru: 34 Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
 Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Soru: 35 Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Soru: 36 Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir
 Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir
Soru: 37 Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
Soru: 38 Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?
Soru: 39 Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
Soru: 40 Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?
Soru: 41 'İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme' trafik kazalarında sayılan hâllerdendir Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 42 I- İlk yardım tedbirlerini almakII- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmekIII- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?
Soru: 43 Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
Soru: 44 Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 45 • Reflektör• İlk yardım çantası• Yangın söndürme cihazı Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 46 Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?
Soru: 47 Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
Soru: 48 Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir
 Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir
Soru: 49 Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
Soru: 50 Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
Soru: 51 I- FrenlerII- LastiklerIII- Yakıt seviyesi Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
Soru: 52 Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?
Soru: 53 Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
Soru: 54 Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Soru: 55 Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?
Soru: 56 Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 57 Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Soru: 58 Buna göre, donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır? Motorun soğutma sisteminde kullanılan su, oC'nin altındaki hava şartlarında donarak motorda çatlama ve hasara sebep olabilir
Soru: 59 Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
Soru: 60 Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?