UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

18 Ekim 2014 Trafik Sınav Soruları

Soru: 1 Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bu­lunması hâlinde, trafik düzeni ve güvenliği olumsuz etkilenir?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılı­ğında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuz­dan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?
Soru: 3 Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması, yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
Soru: 4 Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması, o yönde akan "trafiğin yavaşlaması" talimatını içerir?
Soru: 5 Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
Soru: 6 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 7 Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 8 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kont­rolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
Soru: 9 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası gru­buna girer?
Soru: 12 Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı ara­cın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?
Soru: 13 I- Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi II- Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması III- Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yer­de oturtulması IV- Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması zorunludur?
Soru: 14 Kara yollarında, taşıtların yan yana git­me sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
Soru: 15 Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması yasaktır?
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması yasaktır?
Soru: 16 Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı ge­çilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı ge­çilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
Soru: 17 Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
Soru: 18 Aksine bir durum yoksa, şekildeki moto­siklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyre­derken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
Aksine bir durum yoksa, şekildeki moto­siklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyre­derken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
Soru: 19 Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 20 Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangi­sini almak için başvuru yapabilir?
Soru: 21 Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru: 22 Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır?
Soru: 23 Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 24 Aşağıdaki durumların hangisinde araç tra­fikten men edilir?
Soru: 25 Araç kornalarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 26 Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 27 Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygı­sız araç sürmeye örnek değildir?