UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

18 Ekim 2014 İlk Yardım Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın önce­likli amaçlarındandır?
Soru: 2 Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?
Soru: 3 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
Soru: 4 Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehli­kesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?
Soru: 5 Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygula­ma bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Soru: 6 Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?
Soru: 7 İç kanama şüphesi olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Soru: 8 Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerindendir?
Soru: 9 Baş, boyun ve gövde ekseninin korunma­sına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
Soru: 10 Delici karın yaralanması olan bir kazazede­ye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması yanlıştır?
Soru: 11 Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
Soru: 12 Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybı­na ne denir?
Soru: 13 - Yangın tehlikesi - Patlama durumu - Solunum durması Yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır?