UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

17 Aralık 2016 Trafik Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?
Soru: 2 Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?
Soru: 3 Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
Soru: 4 Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa   Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir?
Soru: 6 “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”   Buna göre, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?
Soru: 7 Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
Soru: 8 Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
Soru: 9 Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

	Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru: 10 Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

	Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?
Soru: 11 Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

	Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Soru: 12 Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

	Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?
Soru: 13 Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
Soru: 14 Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

	Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?
Soru: 15 Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

	Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?
Soru: 16 I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?
Soru: 17 Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?
Soru: 18 Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?
Soru: 19 Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?
Soru: 20 I. Arkadan çarpma II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme   Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?
Soru: 21 Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?
Soru: 22 Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
Soru: 23 I. Reflektör II. İlk yardım çantası III. Yangın söndürme cihazı   Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?