UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

17 Aralık 2016 İlk Yardım Sınav Soruları

Soru: 1 1. Yaşamı korumak 2.  İyileşmeyi kolaylaştırmak 3.  Durumun kötüye gitmesini önlemek   Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
Soru: 2 “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.”   Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?
Soru: 3   Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi Güvenli bir müdahale sağlanması   Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
Soru: 4 Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

	Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?
Soru: 5   I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur. II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.   Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?
Soru: 6 Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?
Soru: 7 Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 8 Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?
Soru: 9 Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?
Soru: 10 Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.   Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Soru: 11 Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir.   Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 12 Kaza geçirmiş yaralıda, solunum ve dolaşım durması varsa ya da olay yerinde yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?