UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

14 Haziran 2014 Trafik Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?
Soru: 2 Alkol belirli durumlara tepki verme, ka­rar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır. Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda al­kolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sis­tem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?
Soru: 3 Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?
Soru: 4 Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağı­dakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağı­dakilerden hangisini bildirir?
Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?
Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?
Soru: 6 Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Soru: 7 Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdaki­lerden hangisini bildirir?
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdaki­lerden hangisini bildirir?
Soru: 8 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 9 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
Soru: 10 Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?
Soru: 12 I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?
Soru: 13 Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?
Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?
Soru: 14 Aksine bir durum yoksa saatte 90 kilometre hızla seyreden şekildeki 1 numaralı aracın, önündeki araçla arasında en az kaç metre takip mesafesi olmalıdır?
Aksine bir durum yoksa saatte 90 kilometre hızla seyreden şekildeki 1 numaralı aracın, önündeki araçla arasında en az kaç metre takip mesafesi olmalıdır?
Soru: 15 Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir?
Soru: 16 Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden han­gileri söylenebilir? I- Geçiş kurallarına uyduğu II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşma­dan sağ şeride geçtiği
Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden han­gileri söylenebilir?

I- Geçiş kurallarına uyduğu

II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı

III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşma­dan sağ şeride geçtiği
Soru: 17 Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru: 18 Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
Soru: 19 Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşa­ğıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
Soru: 20 Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?
Soru: 21 Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi katılma (hızlanma) şerididir?
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi katılma (hızlanma) şerididir?
Soru: 22 Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
Soru: 23 Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangisini yap­makla yükümlüdür?
Soru: 24 Denetim ve kontroller sırasında, araç mua­yene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakiler­den hangisi uygulanır?
Soru: 25 I- Çekme halatı II- Pense, tornavida III- Kriko, bijon anahtarı IV- Bir çift patinaj zinciri Yukarıdaki malzeme ve takımlardan han­gilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Soru: 26 Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?
Soru: 27 Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?