UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

14 Haziran 2014 Motor Sınav Soruları

Soru: 1 Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağı­daki ifadelerden hangisi doğrudur?
Soru: 2 Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?
Soru: 3 Aşağıdakilerden hangisinin motor çalış­ma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
Soru: 4 Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulu­nan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulu­nan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?
Soru: 6 Birbiri üzerinde hareket eden motor parça­larının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakiler­den hangisidir?
Soru: 7 Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yük­lenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır?
Soru: 8 Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 9 Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasar­rufu sağlar?