UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

13 Şubat 2016 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Ülkemizde acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan 'Baştan Aşağı Kontrol' basamağında yer alır?
Soru: 3 Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
Soru: 4 Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?
 Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?
Soru: 5 Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır? Yetişkin -------- Bebek
Soru: 6 İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
Soru: 7 Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 8 Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 9 Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
Soru: 10 Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?
Soru: 11 I Damar ve sinir sıkışmasınaII Çıkığın sık sık tekrar etmesineIII Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
Soru: 12 Sürükleme yöntemleri; I Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,II Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 13 Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
 Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
Soru: 14 Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
Soru: 15 Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin 'dönüş' işaretidir?
Soru: 16 Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
Soru: 17 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 18 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 19 Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
 Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru: 20 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 21 Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
Soru: 22 Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
Soru: 23 Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
 Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Soru: 24 Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 25 Şekildeki numaralı aracın saatteki hızı kilometredir
 Şekildeki  numaralı aracın saatteki hızı  kilometredir
Soru: 26 Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
 Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
Soru: 27 Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
 Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Soru: 28 'Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme' trafik kazalarında- - - - sayılan hâllerdendir Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Soru: 29 Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 30 Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 31 Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
Soru: 32 Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru: 33 I Sürülen taşıtın cinsine uygun olmasıII Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesiIII Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
Soru: 34 Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola 'fren mesafesi' denir Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Soru: 35 Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
 Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
Soru: 36 Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
Soru: 37 Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
Soru: 38 Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
 Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Soru: 39 Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
Soru: 40 Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
Soru: 41 Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
Soru: 42 Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?
Soru: 43 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?
 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 44 Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
Soru: 45 Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 46 Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
Soru: 47 Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
Soru: 48 Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürerBuna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
Soru: 49 I Dikkatin dağılmasıII Kural ihlallerinin artmasıIII Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
Soru: 50 • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?