UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

13 Aralık 2014 İlk Yardım Sınav Soruları

Soru: 1 Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygu­lamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?
Soru: 3 İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?
Soru: 4 Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 5 I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış halindedir. II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar. Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?
Soru: 6 Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajın­da göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
Soru: 7 Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azalt­mak için uygulanan bir yöntemdir?
Soru: 8 İlk yardım yapacak olan kişi, kazazedeyi sırtüstü yatırmış, yakasını açmış, bacakları­nı 30 cm kadar yükseltmiş ve sıcak tutulma­sını sağlamıştır. İlk yardımcı, yapmış olduğu bu uygula­malarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
Soru: 9 I- Oturuş pozisyonu verilmesi II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması doğrudur?
Soru: 10 Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygu­lamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
Soru: 11 Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütün­lüğünün bozulmasına ne ad verilir?
Soru: 12 Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri ani­den düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir?
Soru: 13 I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?