UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

13 Aralık 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?
Soru: 3 İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan 'C' neyi ifade eder?
Soru: 4 Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 5 I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedirII- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?
Soru: 6 Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
Soru: 7 Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
Soru: 8 İlk yardım yapacak olan kişi, kazazedeyi sırtüstü yatırmış, yakasını açmış, bacaklarını cm kadar yükseltmiş ve sıcak tutulmasını sağlamıştır İlk yardımcı, yapmış olduğu bu uygulamalarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
Soru: 9 I- Oturuş pozisyonu verilmesiII- Burun kanatlarının dakika süre ile sıkılmasıIII- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?
Soru: 10 Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
Soru: 11 Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?
Soru: 12 Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri aniden düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir?
Soru: 13 I- Yaralıya yakın mesafede çalışılmasıII- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılmasıIII- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?
Soru: 14 Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
Soru: 15 Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?
 Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?
Soru: 16 Aşağıdakilerden hangisi, tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
Soru: 17 Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin 'dur' işaretidir?
Soru: 18 Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
Soru: 19 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?
 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?
Soru: 20 Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
Soru: 21 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru: 22 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 23 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 24 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 25 Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
Soru: 26 Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
Soru: 27 Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
 Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
Soru: 28 Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
Soru: 29 Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
 Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki  numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Soru: 30 Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor
 Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor
Soru: 31 Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
Soru: 32 Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken hangi ışıkların yakılması mecburidir?
Soru: 33 Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir
Soru: 34 Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
Soru: 35 Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir
 Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir
Soru: 36 Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?
 Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?
Soru: 37 Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir 
 Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir 
Soru: 38 I- ReflektörII- İlk yardım çantasıIII- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?
Soru: 39 Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?
Soru: 40 Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
Soru: 41 Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
Soru: 42 I- LPGII- BenzinIII- Motorin İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?
Soru: 43 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?
 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?
Soru: 44 Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
Soru: 45 Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?
Soru: 46 Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?
 Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 47 Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
Soru: 48 Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Soru: 49 Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikazışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?
Soru: 50 Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?