UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

12 Temmuz 2014 İlk Yardım Sınav Soruları

Soru: 1 Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre ilk önce müdahale edilmesi ge­reken kazazede aşağıdakilerden hangisidir
Soru: 2 Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?
Soru: 3 İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uy­gulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?
Soru: 4 Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin han­gi durumundan anlaşılır?
Soru: 5 I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması Verilenlerden hangileri atardamar kanama­larına ait bir özelliktir?
Soru: 6 Kanamanın fazla olduğu bacak yaralan­malarında, kanamayı azaltmak için ba­sınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 7 Aşağıdaki durumların hangisinde, kazaze­denin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılma­sı doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
Soru: 8 Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
Soru: 9 Baş yaralanmalarında kafatası kırığını dü­şündüren en önemli bulgu hangisidir?
Soru: 10 Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
Soru: 12 " Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasın­da en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 13 Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımaların­da uyulması gereken kurallardandır?