UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenirBuna göre ilk önce müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 2 Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?
Soru: 3 İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan 'A' neyi ifade etmektedir?
Soru: 4 Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?
Soru: 5 I- Sızıntı biçiminde ve hafif olmasıII- Koyu renkli ve taşma tarzında akmasıIII- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
Soru: 6 Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 7 Aşağıdaki durumların hangisinde, kazazedenin bacaklarının cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
Soru: 8 Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
Soru: 9 Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?
Soru: 10 Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
Soru: 12 'Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri' arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 13 Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?
Soru: 14 Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
Soru: 15 I- Yer işaretlemeleriII- Trafik işaret levhalarıIII- Işıklı ve sesli trafik işaretleri Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?
Soru: 16 Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?
 Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?
Soru: 17 Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
 Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
Soru: 18 Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?
 Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?
Soru: 19 Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
 Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
Soru: 20 Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?
Soru: 21 Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?
Soru: 22 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 23 Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini, saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak saatten ve devamlı olarak , saatten fazla sürmesi yasaktır?  
Soru: 24 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?
 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?
Soru: 25 Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek  zorundadır?
 Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek  zorundadır?
Soru: 26 Şekildeki kara yolu bölümünde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
 Şekildeki kara yolu bölümünde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
Soru: 27 Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi metreden az olmamalıdır?
Soru: 28 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Soru: 29 Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?
Soru: 30 Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
 Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Soru: 31 Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
Soru: 32 Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
Soru: 33 Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
Soru: 34 Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?
Soru: 35 Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?
Soru: 36 Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
Soru: 37 Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir
 Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir
Soru: 38 Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
Soru: 39 E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini süremez?
Soru: 40 Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?
Soru: 41 Güç aktarma organlarından hangisi araca geri hareket yeteneği kazandırır?
Soru: 42 Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?
Soru: 43 Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı(dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?
Soru: 44 Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?
Soru: 45 Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?
Soru: 46 Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?
Soru: 47 Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?
Soru: 48 Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?
Soru: 49 Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?
 Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?
Soru: 50 Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?