UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

12 Aralık 2015 İlk Yardım Sınav Soruları

Soru: 1 İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?
İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?
Soru: 2 Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 3 İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?
Soru: 4 Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?
Soru: 6 I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?
Soru: 7 İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Soru: 8 Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?
Soru: 9 Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
Soru: 10 Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
Soru: 12 Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?
Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?
Soru: 13 - Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur. - Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir. - Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir. Yukarıda uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?