UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

12 Aralık 2015 Ehliyet Sınav Soruları

Soru: 1 İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?
 İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?
Soru: 2 Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 3 İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan 'C' dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?
Soru: 4 Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?
Soru: 6 I Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılmasıII Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesiIII Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin /'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?
Soru: 7 İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Soru: 8 Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?
Soru: 9 Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
Soru: 10 Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?
Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
Soru: 12 Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?
 Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?
Soru: 13 • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan raçtan dışarı çekilir Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 14 Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?
Soru: 15 Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?
Soru: 16 Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?
Soru: 17 Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
Soru: 18 Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?
 Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?
Soru: 19 Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?
Soru: 20 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru: 21 Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
 Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
Soru: 22 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru: 23 Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?
Soru: 24 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?
 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?
Soru: 25 Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
Soru: 26 Şekildeki kara yolunda numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
 Şekildeki kara yolunda  numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru: 27 Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
Soru: 28 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
Soru: 29 Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru: 30 Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?
Soru: 31 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
 Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
Soru: 32 Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?
Soru: 33 Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?
Soru: 34 Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Soru: 35 Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?
Soru: 36 I Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırII Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
Soru: 37 Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?
Soru: 38 Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 39 Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
Soru: 40 Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
Soru: 41 Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?
 Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?
Soru: 42 Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?
 Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?
Soru: 43 Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
Soru: 44 Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
 Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Soru: 45 I Aşınmayı azaltmakII Sürtünmeyi azaltmakIII Yakıt tüketimini artırmak Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?
Soru: 46 Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
Soru: 47 Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?
Soru: 48 I Jant kapağı çıkartılırII Kriko ile araç kaldırılırIII Bijon somunları sökülürIV Bijon somunları gevşetilirV Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
Soru: 49 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?
 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 50 Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?