UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

10 Ocak 2015 Motor Sınav Soruları

Soru: 1 Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 2 Dört zamanlı motorlarda, zamanların olu­şum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
Soru: 3 Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?
Soru: 4 Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapak­tan motora ne konulur?
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapak­tan motora ne konulur?
Soru: 5 Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağı­dakilerden hangisine neden olur?
Soru: 6 I- Akü kontrolü II- Lastik kontrolü III- Antifriz kontrolü Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gere­ken önlemlerdendir?
Soru: 7 Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlike­sine karşı korumak için kullanılır?
Soru: 8 Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
Soru: 9 Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Soru: 10 Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?