UDrive

Ehliyet sınavı hazırlık sitesi

10 Ocak 2015 İlk Yardım Sınav Soruları

Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaç­larından biri değildir?
Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamın­da faaliyet gösterir?
Soru: 3 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
Soru: 4 - Bir el alına yerleştirilir. - Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. - Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Kazazedenin hava yolunu açmak için, uy­gulama tekniği verilen pozisyon aşağıdaki­lerden hangisidir?
Soru: 5 Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
Soru: 6 Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
Soru: 7 Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meyda­na gelir?
Soru: 8 Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapı­lan yanlış bir uygulamadır?
Soru: 9 Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kaza­zedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygula­ması değildir?
Soru: 10 I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir. II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır. III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır. Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yu­karıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
Soru: 11 Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
Soru: 12 Koma durumundaki kazazedeye verile­cek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 13 Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşıma­larında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?